Vzor – Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí – vady výrobku

Mé jméno a příjmení

Má adresa

Můj telefon a e-mail

DJURGARDEN s.r.o.
IČ:28614089

Prachatická 8,
Volary, 38451
info@swanson.cz
776867739

V ……, dne ……………..

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí

Vážení,

dne ……… jsem ve vaší provozovně ……… (uvést adresu) /ve vašem e-shopu (uvést webovou adresu) zakoupil obuv značky ……… (identifikace zboží). Po jednom měsíci na levé obuvi praskla podešev (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo na dodání nové obuvi (volba práva) z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Předem děkuji za kladné vyřízení

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu