Vzor – Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Mé jméno a příjmení

Má adresa

Můj telefon a e-mail

DJURGARDEN s.r.o.
IČ:28614089

Prachatická 8
Volary, 38451
info@swanson.cz
776867739

V ……,  …….

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu ……… (uvést webovou adresu) s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byly produkty ……… (identifikace zboží). Tyto jsem převzala dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Produkty vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu